MOS WOLA Warszawa

https://moswola.pl/mos/trenerzy-i-druzyny/trenerzy-w-mos-wola/340,Pawel-Wasilewski.html
2021-10-24, 12:09

Paweł Wasilewski

DYREKTOREM placówki oświatowej pod nazwą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 Dzielnicy Warszawa Wola jest od 1 września 2012 roku pan Paweł Wasilewski, po wygraniu konkursu na dyrektora ośrodka.

Paweł WASILEWSKI

Absolwent AWF w Warszawie. Od 1992 roku związany z dzielnicą Wola i sportem wolskim, najpierw jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 161, następnie w Gimnazjum nr 48. W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Wola jako nauczyciel - trener od 2006 roku, w latach 2010-2012 pełnił funkcję wicedyrektora placówki.

Zaangażowany w pracy z dziećmi i młodzieżą, organizator i współorganizator imprez sportowych dzielnicy i miasta, m.in. międzynarodowe turnieje siatkówki młodzieżowej „Wola Cup", turnieje „Wolska siatkówka”, imprezy: „Od zabawy do sportu”, „Mistrzostwa dzielnicy w sportach indywidualnych i zespołowych”, imprezy Szkolnego Związku Sportowego – Warszawska Olimpiada Młodzieży, imprezy i zawody sportowe organizowane wspólnie wraz z Mazowiecko - Warszawskim Związkiem Piłki Siatkowej i Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

Od roku 2012 Pan Paweł Wasilewski jest obecny w strukturach MWZPS, pełni funkcję członka w Radzie Trenerów na Mazowszu.

Jest współtwórcą i realizatorem programu „Wolska siatkówka – Od malucha do seniora”, projektu rozwoju siatkówki dzielnicy, a docelowo w całym m.st. Warszawa.

Został wytypowany przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego do kontaktów i sportowej wymiany międzynarodowej z tzw. grupą studyjną ds. Sportu szkolnego (Nadrenia – Westfalia) Sportjugend NRW.

Inicjator i pomysłodawca programów profilaktycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży.

Osiągnięcia i sukcesy zawodowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017)
 • Srebrna odznaka „Za zasługi dla Sportu” nadana przez Ministra Sportu i Turystyki (2015),
 • Brązowa odznaka „Za zasługi dla Sportu” nadana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004),
 • Złota Odznaka Szkolnego Związku Sportowego - nadana przez SZS Warszawy i Województwa Mazowieckiego (2002),
 • Odznaka "Zasłużony działacz Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej" nadana przez MWZPS (2015),
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (2020),
 • Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty Drugiego Stopnia „Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej” (2003, 2016),
 • Nagroda Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy „Sapere Auso - Za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej” (2014, 2015, 2020),
 • Podziękowania i nagroda Prezydenta m. st. Warszawy - „Za zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą” (2004),
 • Nagroda Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (2011, 2013, 2017, 2018, 2019),
 • 12 podziękowań i nagród Burmistrza Dzielnicy oraz Dyrektora Zarządu Dzielnicy Warszawa Wola (1992- 2010),
 • 16 nagród za osiągnięcia w pracy zawodowej od dyrektorów placówek oświatowych (1992 - 2010),
 • 11- krotne zwycięstwo w rankingu „Na najlepszego nauczyciela wychowania fizycznego dzielnicy Wola” (1992-2010),
 • Kilkadziesiąt medali zdobytych przez wychowanków w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Opcje strony