MOS WOLA Warszawa

https://moswola.pl/mos/o-nas/uczniowski-miedzyszkoln/12520,Komisja-Rewizyjna-UMKS-MOS-Wola.html
2021-10-24, 10:20

Komisja Rewizyjna UMKS MOS Wola

Komisja Rewizyjna UMKS MOS Wola wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 6 czerwca 2018 roku:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Janusz PATRIAK

Sekretarz Komisji Rewizyjnej            -  Konrad COP

Członek Komisji Rewizyjnej              - Jakub MIECZNIKOWSKI

Opcje strony