Rada Rodziców MOS Wola

Przewodnicząca Rady Rodziców i skład Prezydium Rady Rodziców

Rada Rodziców w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym WOLA:

 Prezydium Rady Rodziców::

1.  Beata Balcerska - przewodnicząca

2. Filip Ryczywolski- sekretarz

3. Dominik Sioćko- skarbnik

 

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą:

1. Joanna Jankiewicz

2. Katarzyna Kulińska

3. Krzysztof Połojański


Wszelkie wpłaty na działalność regulaminową Rady Rodziców MOS należy dokonywać jako darowizny na konto Komitetu Rodzicielskiego: 66154011572001668062770001

Opcje strony

do góry