MOS WOLA Warszawa

https://moswola.pl/mos/o-nas/pisza-o-nas/2824,KURIER-WOLSKI.html
2022-01-17, 04:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
kurier wolski

KURIER WOLSKI

"Sportowe urodziny - Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy Wola ma już 45 lat !"

 

MOS Wola powstał decyzją władz lokalnych w 1965 roku. Osrodek organizował sportowe zajęcia pozaszkolne, promował aktywny wypoczynek wśród młodych ludzi. Piętnaście lat później grupa trenerów i działaczy postanowiła przy MOS-ie otworzyć Międzyszkolny Klub Sportowy, który został zarejestrowany w Szkolnym Związku Sportowym Warszawy.

 

więcej w Kurierze Wolskim nr 66 z 4 listopada 2010 roku.

Opcje strony