Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022 do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6 nowych kandydatów na zajęcia treningowe.

W dniach od 14.05.2021 r. godz. 15:00 do 31.05.2021 r. godz. 16.00 odbywać się będzie elektroniczny nabór do MOS nr 6 Wola na rok szkolny 2021/2022, dla nowych uczestników zajęć treningowych. Należy zarejestrować się na stronie https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Po zarejestrowaniu  systemie  nowi kandydaci składają w sekretariacie placówki wydrukowany i podpisany wniosek lub przesyłają scan na maila: klub@moswola.pl od 14 maja godzina 16:00  do 31 maja, godzina 18.00.

Wraz z wnioskiem rekrutacyjnym dostarcz test wiedzy ogólnej dostępny w załączniku do pobrania poniżej.
 
Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych praz przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 25.06 godz. 12.00.

Deklaracje, wnioski powinny być podpisane przez obojga rodziców. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to proszę umieścić  wyjaśnienie braku podpisu poniżej. 

Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest przedstawienie/przesłanie scanu orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów.  

Kandydaci zobligowani są do przedstawienia/ przesłania scanu orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów umożliwiający uczestnictwo w zajęciach sportowych w terminie do 1 września 2021r..

Brak ww. orzeczenia lekarskiego dyskwalifikuje kandydata/uczestnika zajęć z udziału w treningach.  

 

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry