Trenerzy w MOS Wola

Stanisław Lizińczyk

W roku 2022 objął funkcję prezesa UMKS MOS WOLA Warszawa
Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania fizycznego / specjalizacja -organizacja i zarządzanie/, uprawnienia trenerskie uzyskał w 1985 roku na Podyplomowych Studiach Trenerskich / AWF Kraków/.
Od 1986 roku rozpoczął pracę w MOS W MOS Wola, którą kontnuuje bez przerwy do dzisiaj.
Organizacją szkolenia młodzieży trener Lizińczyk zajmował się również w szkole przy ulicy Conrada 6, w kórej pełnił przez wiele lat funkcję dyrektora./ do roku 1999 - SP 106, później gimnazjum 73, obecnie SP 252 - Bielany /.
Jest on autorem funkcjonującego w wielu szkołach systemu klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego o profilu piłki siatkowej. Kilkudziesięcioro wychowanków szkoły przy Conrada było zawodnikami MOS Wola.
 
Prowadzone przez trenera Lizińczyka drużyny zdobywały medale mistrzostw Polski :
  • 1996 rok - brazowy medal w kategorii kadetek,
  • 1997 - złoty medal i tytuł mistrza Polski juniorek,
  • 2014 - brązowy medal w kategorii kadetek,
  • 2017 rok - złoty medal i tytułmistrza polski Młodziczek.
W dotychczasowych latach pracy drużyny trenowane przez pana Lizinczyka 15 - krotnie uczesniczyły w finałowych turniejach Mistrzostw Polski.
Trener Lizińczyk wielokrotnie prowadził kadrę Mazowsza zarówno w TNO jak i OOM, zdobywając zawsze medalowe miejsca dla naszego województwa.
W 2010 roku otrzymał złotą odznakę "Za zasługi w sporcie " nadaną przez Ministra Sportu.
Sukcesy sportowe i wychowawcze trenera Lizińczyka doceniły także władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej honorując go Złotą Odznaką PZPS.

Opcje strony

do góry