Informacje o MOS

MOS Wola i Klub

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 6 WARSZAWA-WOLA i UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY przy MOS WOLA

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą działającą na podstawie art.71 i art.60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Zadaniem Ośrodka jest kształtowanie osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności sportowych. Organem nadzorującym pracę ośrodka jest Biuro Edukacji miasta st. Warszawy.

 

Ośrodek prowadzi szkolenie sportowe w sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

Przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym działa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą: Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS "WOLA" Warszawa.

Dzięki działalności UMKS Wola najzdolniejsza młodzież, uczestnicząca w zajęciach sportowych w MOS, ma możliwość udziału w systemie zawodów sportowych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.

Opcje strony

do góry