Rekrutacja elektroniczna

Instrukcja i adres elektronicznej rejestracji uczestników i kandydatów.

Adres rejestracji uczestników i kandydatów:  http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót