Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6 dla kontynuujących zajęcia treningowe.

W dniach od 6.05.2020 r. godz. 12:00 do 14.05.2020 r. godz. 16.00 odbywać się będzie elektroniczny nabór do MOS nr 6 Wola na rok szkolny 2020/2021, dla uczestników kontynuujących zajęcia treningowe. Należy zarejestrować się na stronie https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do placówki znajdują się na stronie www.moswola.pl w zakładce „Nabory”. Przydzielenie uczestników do odpowiednich grup treningowych będą koordynować trenerzy.

Uwaga! 

  1. Dostarcz wydrukowaną i podpisaną kartę kontynuacji  do naszego sekretariatu  lub prześlij podpisany scan dokumentu  na: klub@moswola.pl  do 14 maja do godz.19.00.
  2. Deklaracje, wnioski powinny być podpisane przez obojga rodziców. Jeżeli nie ma takiej możliwości , to proszę umieścić  wyjaśnienie braku podpisu poniżej. 
  3. Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest przedstawienie/przesłanie scanu orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów.  Kandydaci zobligowani są do przedstawienia/ przesłania scanu orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów umożliwiający uczestnictwo w zajęciach sportowych w terminie do 1 września 2020r.. Brak ww. orzeczenia lekarskiego dyskwalifikuje kandydata/uczestnika zajęć z udziału w treningach.  

 

             Czekamy na Ciebie!

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry